Aqua Soil-Africana

Africana là đất nền được sản xuất với hình ảnh  màu đất đỏ của Châu Phi. Do tính chất của hạt đất, hình dạng hạt còn nguyên vẹn trong thời gian dài và nó cũng làm giảm độ pH của nước. Số lượng các chất hữu cơ không cao như của Amazonia nên phù hợp với những người chơi thích trồng cây sinh trưởng chậm.

Article Code Type / Volume
104-033 Aqua Soil-Afrcana Normal type / 3L
104-053 Aqua Soil-Afrcana Power type / 3L
104-023 Aqua Soil-Afrcana Normal type / 9L
104-043 Aqua Soil-Afrcana Power type / 9L