Aqua Soil-Malaya

Malaya là đất nền được sản xuất dựa trên ý tưởng đất màu hòang thổ trong khu vực Đông Nam Á, tạo cảm giác tự nhiên cho bố cục. Hạt đất tương đối mềm, không cản trở sự phát triển của rễ cây thủy sinh, và nó còn phù hợp để giữ cho bố cục hồ thủy sinh ổn định trong 1 thời gian dài.

Article Code Type / Volume
104-032 Aqua Soil-Malaya Normal type / 3L
104-052 Aqua Soil-Malaya Power type / 3L
104-022 Aqua Soil-Malaya Normal type / 9L
104-042 Aqua Soil-Malaya Power type / 9L