Bacter 100

Bacter 100 là một chất phụ gia nền, có chứa hơn 100 loại vi sinh chất nền trong trạng thái tĩnh. Vi sinh phát triển trên chất nền cơ bản, tạo nên một môi trường đất nền lý tưởng. Ngoài ra còn được dùng để diệt tảo lam (green algae).

Sử dụng 3muỗng/2lít powersand

Article Code Item / Volume
104-111 Bacter 100 100g