Brighty K

Là một loại phân bón lỏng cung cấp Kali, một chất thường hay bị thiếu trong hồ thủy sinh. Nó cũng được sử dụng để trung hòa Clo khi thay nước.

Sử dụng mỗi ngày, 1ml cho 20 lít nước

Article Code Item Volume
103-0212 Brighty K 250ml
103-021 Brighty K 500ml
103-0211 Brighty K 5,000ml