Brighty K

Brighty K là loại phân bón dạng nước cung cấp Kali cho hồ trồng cây thủy sinh . Brighty K cũng có tác dụng nâng cao sự dẩn lưu của nước và ngăn ngừa việc giảm pH của hồ .
* Sản phẩm này không khử Chlorine .