Clear Super

Đây là một chất phụ gia nền làm từ than hoạt tính và acid hữu cơ. Clear super sẽ giúp sự phát triển của vi sinh vật. Rắc đều một lượng vừa phải trên chất nền cơ sở để thúc đẩy sự tăng trưởng của vi sinh vật trong nền và ổn định môi trường nước.

Sử dụng 3 muỗng/2lít powersand

Article Code Item / Volume
105-021 Clear Super 50g