ECA

ECA có nhiều chất sắt và axit hữu cơ, thúc đẩy quá trình hấp thụ dinh dưỡng của thực vật thủy sinh. Hiệu quả cho những cây bị mất màu.

Sử dụng 1lần/ngày trong vài ngày; 2giọt/5lít nước; 24giọt/hồ 60cm.

Lời khuyên: dùng ECA cùng với Brighty K và Step 1

Article Code Item / Volume
103-104 ECA 50ml
103-1041 ECA 500ml