GREEN BRIGHTY IRON

Thiếu sắt dẫn đến cây  kém phát triển
GREEN BRIGHTY IRON giúp cải thiện màu xanh của lá và thúc đẩy sự phát triển của cây thủy sinh

 

Article Code

Volume

-

103-042

180ml

 

103-043

300ml

 

103-044

5,000ml