GREEN BRIGHTY NEUTRAL K

Cung cấp Kali cho hồ cây thủy sinh , GREEN  BRIGHTY  NEUTRAL  K  thúc đẩy sự quang hợp và tăng trưởng của cây thủy sinh mà làm tăng độ pH và KH . Nó thích hợp cho những hồ thủy sinh lâu dài có tính acidity nhẹ )