GREEN BRIGHTY NITROGEN

Khi thiếu Nitơ  thì màu của lá và thân của cây thủy sinh không phát triển hoặc bị mỏng . GREEN BRIGHTY NITROGEN sẽ cung cấp Ni tơ để cải thiện màu xanh của lá và thúc đẩy sự phát triển của cây .
* ( Không bao gồm phosphate (PO4) thường kích hoạt rêu tảo )

 

Article Code

Volume

-

103-045

180ml

 

103-046

300ml

 

103-047

5,000ml