Green Brighty Special LIGHTS

Đây là một loại phân bón dạng nước cho các loại cây phát triển nhanh, chẳng hạn như Riccia hoặc các lọai cây thân đốt. Nó giúp cân bằng dinh dưỡng cần thiết cho các cây cần nhiều ánh sáng và cũng rất hiệu quả cho lá bị thiếu hụt dinh dưỡng.

Liều dùng: 1 cái nhấn (1ml) dùng cho 20lit nước;

                 3ml cho hồ 60cm; 9ml cho hồ 90cm; 12ml cho hồ 120cm; 30ml cho hồ 180cm

*Có thể tăng giảm liều lượng gấp 2 đến 3 lần cho hồ nhiều cây

*Cung cấp Green Brighty mỗi ngày và thời điểm mở đèn hồ

Article Code Item Volume
103-0112 LIGHTS 250ml
103-011 LIGHTS 500ml
103-0111 LIGHTS 5,000ml