Green Brighty STEP 3

Green Brighty Step 3 chứa các nguyên tố vi lượng sắt và kali, giúp sự phát triển từ gốc của cây. Sử dụng Step 3 cho hồ từ 1 năm trở lên.

Sử dụng mỗi ngày, 1ml cho 20 lít nước

Article Code Item Volume
103-0032 STEP3 250ml
103-003 STEP3 500ml
103-0031 STEP3 5,000ml