Iron Bottom

Iron Bottom một thanh dinh dưỡng với công thức cân bằng của các nguyên tố vi lượng và sắt. rất tốt cho sự phát triển của những cây họ Echinodorus Cryptocoryne, chủ yếu là cây loại cây màu đỏ và hấp thụ chất dinh dưỡng từ rễ.


Article Code Item / Volume
104-101 Iron Bottom (30 pcs)
104-102 Iron Bottom Long (30 pcs)