Mekong Sand (Hết hàng)

Mekong Sand là cát tự nhiên và phù hợp với các lọai  cát trang trí khác, tạo bố cục cho hồ thủy sinh hay hồ cá thông thường. Có màu sắc tươi sáng tương đối với bầu không khí thiên nhiên và thể hiện màu của đáy sông một cách tự nhiên. Có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau theo sự sáng tạo của người dùng, một trong những cách thong thường nhất là sử dụng với Wabi-kusa.

 

Article Code Item / Volume Size
104-082 Mekong Sand 2kg S size
104-081   SS size
104-083   Powder
104-085 Mekong Sand 8kg S size
104-084   SS size
104-086   Powder

Guide For Sand Volume Estimation