Power Sand

Power Sand thường là chất nền cơ bản cung cấp các chất dinh dưỡng cho gốc rễ của cây thủy sinh và thúc đẩy tăng trưởng vi sinh đất nền. Đá núi lửa xốp tạo sự lưu thông an tòan cho nước, thông thóang nền và các chất vi sinh thúc đẩy sự tăng trưởng của vi sinh.
Được thiết kế với ba kích thước S – M – L cho người dung lựa chọn tùy theo độ sâu của hồ thủy sinh.

Article Code Item Volume Depth of water tank
104-001 Power Sand S 2L 40cm or below
104-002 Power Sand M 2L 40cm to 60cm
104-003 Power Sand L 2L over 60cm

Recommended usage of Power Sand and Aqua Soil