Sarawak Sand (Hết hàng)

Cát trang trí với màu ấm áp mang đến màu tự nhiên của lòng sông. Có thể trải nhẹ ở mặt trước để tạo bố cục. Sử dụng AquaSoil từ phía giữa tới hậu cảnh để trồng cây thủy sinh, và Sarawak sand ở tiền cảnh.

Article Code Item / Volume
104-065 Sarawak Sand 2.6L
104-064 Sarawak Sand 5.2L

Guide For Sand Volume Estimation