Tourmaline BC

Tourmaline BC chứa than tre tốt, hấp thụ các chất gây ô nhiễm hữu cơ và khóang chất có tính dị hưởng tourmaline. Thêm một số trên bề mặt nền trong quá trình set-up sẽ giúp cải thiện môi trường nền.

Sử dụng 10 muỗng/ hồ 60cm

Article Code Item / Volume
104-113 Tourmaline BC 100g