Vuppa-I

VUPPA-I được thiết kế để loại bỏ ô nhiễm và váng dầu trên bề mặt nước của hồ thủy sinh vật một cách hiệu quả.
VUPPA-I được sản xuất bằng một loại nguyên liệu không rỉ sét, rất thẩm mỹ khi được lắp đặt vào hồ.
Nó có thể được điều chỉnh theo kích thước dày mỏng của hồ với độ dày mỏng của hồ từ 4 ~ 15mm, có thể sử dụng từ hồ nhỏ cho đến hồ lớn.

Article Code Size (mm)
105-801 Ø38×H110 (Excluding the projection parts.)