Aqua Product & Technology (APT)

Founded in April, 2006 by MS Tran Thi Le Giang, APT (Aqua Product & Technology) is an international trading company located in Ho Chi Minh City, Vietnam.We specialize in importing high quality aquarium goods that are functionally innovative, user friendly, and aesthetically well designed.

Read more

Phân biệt RGB chính hãng và RGB giả

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện thấy một số sản phẩm giả ADA-Solar RGB trên thị trường. Và một số người đã vô tình mua nhầm,

Read more

Grey market

Chợ xám (Grey Market) và các sản phẩm giả là gì và chúng ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

Read more